Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kameny

2. 12. 2009

KAMENY

a) Kameny pro curling mají kruhový tvar s obvodem nepřesahujícím 91,44 cm a hmotností, včetně držadla a šroubu, nepřekračující 19,96 kg, avšak ne menší než 17,24 kg. Výška kamene nesmí být menší než 11,43 cm.

b) Každý tým používá sadu osmi kamenů se stejnou barvou madla a individuálními viditelnými znaky. Pokud se kámen poškodí a není možné s ním dále pokračovat ve hře, může být nahrazen jiným. Pokud náhradní kámen není k dispozici, použije se kámen v tomto endu dříve odhozený.

c) Jestliže se kámen při hře rozlomí, je nahrazen jiným kamenem, který se umístí tam, kde se zastavil největší úlomek poškozeného kamene.

d) Jestliže se kámen během doby, kdy se po odehrání pohybuje po dráze, převrhne na bok nebo na svou vrchní část, musí být ihned zastaven a odstraněn ze hry.

e) Pokud se při odhozu kamene držadlo úplně oddělí, může hráč odhoz opakovat potom, co jsou všechny posunuté kameny vráceny na své původní místo, nebo smí pokračovat ve hře, jako by se nic nestalo.

f) Kámen, který zcela nepřekoná vnitřní hranu hog line cílového pole, musí být ihned odstraněn ze hry. Není odstraněn v případě, zastaví-li se nárazem do kamene, který je ve hře.

g) Kámen, který celou svojí plochou přejede vnější hranu back line cílového pole, musí být ihned odstraněn ze hry.

h) Kámen, který se dotkne postranního mantinelu dráhy nebo se dotkne side line, musí být ihned odstraněn ze hry a musí být zabráněno tomu, aby se dostal do sousední dráhy.

i) Dokud se poslední odhozený kámen probíhajícího endu nezastaví, mohou být pozice kamenů měřeny pouze vizuálně s výjimkou stanovení, zda je kámen ve hře nebo zda je ve Free Guard Zone během prvních čtyř kamenů endu.

j) Týmy nesmějí provádět na kamenech žádné změny ani úpravy. Nesmějí rovněž umísťovat žádné předměty kamkoli na kameny.